Bài nghiên cứu

Đánh giá kết quả bước đầu can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Tiểu sử của Tác giả
  • Phùng Đức Lâm ( Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ) - Tác giả
  • Nguyễn Thị Thu Huyền ( Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ) - Tác giả
  • Đặng Việt Hùng ( Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ) - Tác giả
  • Đào Bá Dương ( Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ) - Tác giả
  • Bùi Văn Dũng ( Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ) - Tác giả
  • Nguyễn Vương Anh ( Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ) - Tác giả

DOI:

https://doi.org/10.62511/vjn.40.2024.001

Từ khóa:

Chảy máu dưới nhện Can thiệp mạch não

Tải xuống

Đã Xuất bản

17-04-2024

Số

Chuyên mục

Các bài nghiên cứu

Thể loại

Cách trích dẫn

Phùng, Đức Lâm, Thị Thu Huyền Nguyễn, Việt Hùng Đặng, Bá Dương Đào, Văn Dũng Bùi, and Vương Anh Nguyễn , trans. 2024. “Đánh Giá kết Quả bước đầu Can thiệp nội mạch Nút Túi phình mạch não tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp”. Tạp Chí thần Kinh học Việt Nam 1 (40): 3-7. https://doi.org/10.62511/vjn.40.2024.001.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch vỡ phình động mạch (PĐM) não.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang 74 bệnh nhân vỡ PĐM não được điều trị can thiệp nội mạch tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.
Kết quả và kết luận: lâm sàng đau đầu chiếm 100%, dấu hiệu cứng gáy chiếm 91,9%. Điều trị can thiệp nội mạch nút kín túi phình 67,6%, Tồn dư cổ túi phình 27%, Tồn dư túi phình 4,0%. Lâm sàng tốt (Rankin 0-2) 87,7%, xấu chiếm 1,4% (Rankin 3-6 ).

Tài liệu tham khảo

Trần Chí Cường, Trần Quốc Cường, Võ Tấn Sơn và CS. Can thiệp nội mạch nút túi PĐM não. Tổng kết 60 trường hợp tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Y học TP. Hồ Chí Minh. 2019, tập 13, số 1, trang 244-251.

Morris P. Paractical neuroangiography. Lipprincott Williams and Wilkins. Philadelphia, USA. 2007.

Rankin J (1957). “Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. II. Prognosis”. Scott Med J 2(5): 15-200. DOI: https://doi.org/10.1177/003693305700200504

Hurst RW, Rosenwasser RH. Interventional neuroradiology. Springer 2010, pp. 234-269.

Wanke, Dorfl A, Forsting M. Intracranial vascular malformations. Springer. 2008. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-32920-6

Phạm Đình Đài (2011), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị sau can thiệp nội mạch ở bệnh nhân đột quỵ chảy máu do vỡ phình mạch não, Luận án tiến sĩ Y học, Học viện Quân y, Hà Nội.

Pierot L. Bonafo A. Bracard S. Leclere X. (2006), “Endovascular Treament of intracranial aneurysms with matrix detachable coils: Immediate porotreatment results from a prospective multicenter registry”, Americal Journal of Neuroradiology 27, pp. 1693-1699.

Phạm Minh Thông, Lương Ngọc Thắng (2014), “Nghiên cứu và chẩn đoán và điều trị phình động mạch não chưa vỡ bằng điện quang can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Bạch Mai trong 5 năm 2009-2014”, Luận án chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội.

Các bài báo tương tự

1-10 của 21

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.