Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá kết quả bước đầu can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Tải xuống Tải xuống PDF