Thể lệ đăng bài

Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Thần kinh học Việt Nam

Tạp chí Thần kinh học Việt Nam thuộc Hội Thần kinh học Việt Nam là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học và hoạt động của chuyên ngành Thần kinh cả nước. Tạp chí sẽ xuất bản 4 số/năm, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết, bài dịch... tạo điều kiện trao đổi học thuật, kinh nghiệm giữa hội viên và những người quan tâm tới lĩnh vực Thần kinh học.

Ban biên tập rất mong nhận được sự cộng tác, viết bài của các đồng nghiệp cho Tạp chí. Sau đây là một số yêu cầu đối với bài đăng trong Tạp chí Thần kinh học Việt Nam.

  1. ĐỐI VỚI BÀI VIẾT LÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. Nếu bài đã được đăng trên tạp chí khác thì cần ghi chú thích ở phần cuối bài (*).

1.2. Phần chính bài gửi đăng viết bằng tiếng Việt, khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 cách dòng 1,2. Bài không quá 8 trang (kể cả bảng biểu, hình vẽ, tài tham khảo...).

1.3. Phần cuối mỗi bài nghiên cứu khoa học, cần phải ghi rõ những người thẩm định chuyên môn.

1.4. Trình tự các phần trình bày:

- Đầu đề: ngắn gọn, không quá 2 dòng, chữ in đậm font chữ 16.

- Họ tên tác giả, nơi làm việc, không ghi chức danh, học vị.

- Tóm tắt tiếng Việt, ngắn gọn các phần: giới thiệu, mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận. Cuối cùng đưa ra một số từ khóa (dưới 6 từ). Tóm tắt viết chữ nghiêng, không quá 12 dòng.

- Nội dung gồm các phần sau, được đánh số La mã, dưới đó là 1 1.1, 1.2, 2,3).

 + Đặt vấn đề gồm mục tiêu nghiên cứu.

 + Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

 + Kết quả nghiên cứu.

 + Bàn luận (có thể gộp 2 phần kết quả và bàn luận).

 + Kết luận.

 + Tài liệu tham khảo (không đánh số La mã), quá tài liệu theo thứ tự tiếng Việt, tiếng nước ngoài, và theo thứ tự A,B, C..của tên tác giả. Thứ tự tên tác giả, năm xuất bản (để trong ngoặc đơn), tên bài, tên tài liệu, tên nhà xuất bản... trang.

- Tóm tắt bằng tiếng Anh tương tự như phần tóm tắt tiếng Việt.

  1. ĐỐI VỚI BÀI DỊCH, LƯỢC DỊCH

+ Dưới tên bài tiếng Việt là tên bài tiếng nước ngoài. Ghi rõ tên tác giả, tên tài liệu được dịch (nguyên văn) để trong ngoặc đơn. Cuối cùng là tên người dịch.

  1. ĐỐI VỚI BÀI DIỄN ĐÀN

- Chưa đăng tải trên bất kỳ ấn phẩm nào.

- Viết dưới dạng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, chia sẻ thông tin, kỹ năng nghề nghiệp. Tránh đi sâu vào lý luận kỹ thuật qua cao, thiếu tính ứng dụng thực tế.

- Hướng tới đối tượng là các y bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành Thần kinh, nhấn mạnh tính thực tiễn, ưu tiên lý giải những bất cập và các vấn đề gặp phải, nhấn mạnh phương án tối ưu trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

- Dài từ 2000-3000 từ. Cách viết ngắn gọn không đi sâu vào chuyên môn.

- Bài viết về các cơ sở y tế cũng như các vấn đề chuyên môn, có ảnh minh hoạ.

  1. PHẦN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THẦN KINH

+ Khuyến khích đưa tin về hoạt động thần kinh ở tuyến trung ương và địa phương như các hoạt động đối ngoại, dự án, hoạt động ký kết, hội nghị, hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước, thông tin khoa học và đào tạo v.v...

Chú ý: Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chính xác, khoa học.

Hội viên hội Thần kinh học Việt Nam được đăng bài miễn phí.

Bản thảo bài viết được đăng hay không đều không được trả lại.

Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung và tính xác thực của bài viết trước Ban Biên tập, Công luận, Luật Báo chí và Quyền tác giả.

 

Tất cả các bài xin gửi về địa chỉ:

Ban Biên tập Tạp chí Thần kinh học Việt Nam, Trung tâm Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Email: tapchitkhvn@gmail.com

SĐT: 0983.164.199