Dành cho phản biện

Hướng dẫn dành cho phản biện

Các phản biện đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng xuất bản của tạp chí. Sau đây mô tả cách hoàn thành quy trình phản biện. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem  Hướng dẫn sử dụng OJS 3: Phản biện.

Đăng nhập với vai trò Phản biện

Khi đăng ký với tài khoản ở website, người phản biện được yêu cầu đăng ký với vai trò người phản biện. Người phản biện cũng có thể thêm vai trò người phản biện bất kỳ lúc nào với tài khoản đã đăng ký, bằng cách truy cập trang Hồ sơ người dùng trong phần phụ trợ biên tập.

Người phản biện cũng sẽ được yêu cầu chỉ định hướng nghiên cứu quan tâm để người biên tập có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn khi chọn người phản biện cho một bài gửi.

Trong nhiều trường hợp, người phản biện có thể đã được thêm vào hệ thống với tư cách là người phản biện. Điều này xảy ra khi một biên tập viên muốn mời người phản biện đánh giá một bài nộp nhưng người phản biện chưa đăng ký trong hệ thống.

Hoàn thành đánh giá

Người phản biện có thể xem liệu mình đã được chỉ định bất kỳ bài phản biện nào hay chưa bằng cách chuyển đến trang Các bài gửi trong chương trình phụ trợ biên tập. Nếu thấy bất kỳ nội dung gửi nào trong phần Phân công của tôi, người phản biện có thể ấn vào liên kết để truy cập vào trình duyệt.

Yêu cầu

Bước đầu tiên yêu cầu người phản biện chấp nhận hoặc hủy liên kết yêu cầu để thực hiện phản biện. Người phản biện sẽ tìm thấy các chi tiết gửi liên quan cũng như ngày đến hạn để phản hồi yêu cầu và gửi đánh giá của mình.

Nguyên tắc

Vui lòng đọc mọi hướng dẫn dành cho người phản biện mà tạp chí đã soạn thảo, để đảm bảo rằng người phản biện có thể cung cấp bài đánh giá theo định dạng và theo các tiêu chuẩn mong muốn.

Tải xuống và xem lại

Người phản biện sẽ tìm thấy File đánh giá để tải xuống và xem lại trên trang này. Khi đã đánh giá các tệp, người phản biện sẽ được yêu cầu nhập đánh giá của mình vào hai hộp văn bản.

Người phản biện nên đặt các nhận xét muốn chia sẻ với tác giả trong vùng văn bản đầu tiên. Khu vực văn bản thứ hai là những nhận xét chỉ dành cho biên tập viên.

Biên tập viên sẽ có quyền truy cập vào tất cả các bình luận của người phản biện. Điều này cung cấp cho người phản biện cách thức để chia sẻ thông tin riêng tư với biên tập viên, những thông tin này có thể không phù hợp để chia sẻ với tác giả.

Nếu người phản biện đã chuẩn bị bài đánh giá của mình trong một tệp riêng biệt thì có thể tải tệp đó lên ở cuối trang.

Hoàn thành

Người phản biện đã hoàn thành bài đánh giá của mình. Cảm ơn sự giúp đỡ của người phản biện trong việc đảm bảo chất lượng xuất bản học thuật.

Biên tập viên sẽ xem xét nó và có thể gửi cho người phản biện một xác nhận qua email.

Hồ sơ về các đánh giá của người phản biện được lưu trong hệ thống, vì vậy các biên tập viên có thể xem và đánh giá xem người phản biện đã thực hiện bao nhiêu đánh giá cho tạp chí.

Cập nhật hồ sơ người dùng

Người phản biện có thể điền thông tin đầy đủ hơn về bản thân nếu như chưa điền ở hồ sơ người dùng. Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo các biên tập viên có tất cả thông tin họ cần để đưa ra những lựa chọn tối ưu cho người phản biện. Hãy xem phần Thông tin người dùng để tìm hiểu thêm.