Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm vi xuất huyết não và nguy cơ chuyển dạng xuất huyết ở bệnh nhân nhồi máu não cấp có điều trị tái thông Tải xuống Tải xuống PDF